Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (lic MF. Nr 134/2004), audytor środków pochodzących z UE, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego (służby podatkowo-księgowe, budżet jst oraz zarządzanie ryzykiem), współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów jst, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej.

POZOSTALI

członkowie jury