Elzbieta_Gazdzik
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego, rachunkowości oraz zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych. Ma uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i przez wiele lat pracowała na stanowisku głównej księgowej w jsfp. Pełniła funkcję arbitra Urzędu Zamówień Publicznych.
Jest autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej i zagadnień pokrewnych.

POZOSTALI

członkowie jury