ORGANIZATOR

miesięcznik „Finanse Publiczne”

Organizatorem konkursu Mistrz Finansów Publicznych jest miesięcznik „Finanse Publiczne” – specjalistyczny miesięcznik służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, który podejmuje praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej. W artykułach poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: tworzenie i wykonywanie planów budżetowych, naliczanie i egzekwowanie podatków, ewidencjonowanie środków, kontrola finansowa, audyt, pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych czy obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Największym atutem „Finansów Publicznych” jest wysoki poziom merytoryczny artykułów, pisanych przez ekspertów z dziedziny finansów publicznych – praktyków, szkoleniowców, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i kontrolnych (regionalnych izb obrachunkowych, urzędów i izb skarbowych, działów rachunkowo-finansowych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, sądów, ZUS-u itp.).

Mistrz_Finansow_Publicznych_organizator_2022

KONTAKT

w sprawie konkursu

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości oraz pomożemy w zgłoszeniu się do konkursu.

Redakcja „Finanse Publiczne”

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

www.finansepubliczne.pl

Wydawca: Presscom Sp. z o.o.

www.presscom.pl

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000173413