Już dziś weź udział w konkursie!

Rozwiąż test jednokrotnego wyboru, złożony z 30 pytań zamkniętych.

Test można rozwiązać:

  • wypełniając zamieszczony obok formularz online
  • pobierając i drukując dołączony plik
  • wypełniając formularz we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Finanse Publiczne”

Wypełniony test (nie dotyczy formularza online) należy przesłać do Organizatora :

  • elektronicznie: mistrz@finansepubliczne.pl
  • faksem: 71 797 28 16
  • pocztą: Redakcja „Finansów Publicznych”, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław (z dopiskiem na kopercie: Mistrz Finansów Publicznych 2019)

Termin nadsyłania odpowiedzi mija 4 października 2019 roku (data otrzymania testu przez Organizatora).

Create your own user feedback survey