Organizator

Organizatorem konkursu Mistrz Finansów Publicznych jest miesięcznik „Finanse Publiczne” – specjalistyczny miesięcznik służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, który podejmuje praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej. W artykułach poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: tworzenie i wykonywanie planów budżetowych, naliczanie i egzekwowanie podatków, ewidencjonowanie środków, kontrola finansowa, audyt, pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych czy obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Największym atutem „Finansów Publicznych” jest wysoki poziom merytoryczny artykułów, pisanych przez ekspertów z dziedziny finansów publicznych – praktyków, szkoleniowców, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i kontrolnych (regionalnych izb obrachunkowych, urzędów i izb skarbowych, działów rachunkowo-finansowych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, sądów, ZUS-u itp.).

Kontakt

Redakcja Finanse Publiczne

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław