Poznaj laureatów konkursu
Mistrz Finansów Publicznych

0
edycji
0
uczestników
0
laureatów

Rok 2019 - laureaci VI edycji

Mistrz Finansów Publicznych

Ilona Adamkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
Laureaci_konkursu_Mistrz_Finansow_Publicznych_2019

Jednostki samorządowe:

 • 1. miejsce – Ilona Adamkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 • 2. miejsce – Monika Błaut z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 3. miejsce – Katarzyna Kwiatkowska-Fisior z Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu

Jednostki państwowe:

 • 1. miejsce – Aneta Pietrzela z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • 2. miejsce – Małgorzata Choroszko z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 • 3. miejsce – Ewa Konca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Rok 2018 - laureaci V edycji

Mistrz Finansów Publicznych

Dorota Lenczuk ze Starostwa Powiatowego w Lubinie

Jednostki samorządowe:

 • 1. miejsce – Dorota Lenczuk ze Starostwa Powiatowego w Lubinie
 • 2. miejsce – Paweł Szumliński z Urzędu Miasta i Gminy Kunów
 • 3. miejsce –  Joanna Artuszewska z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Jednostki państwowe:

 • 1. miejsce – Iwona Matuszyk z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • 2. miejsce – Ewa Konca z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • 3. miejsce – Anna Gimzicka z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

Rok 2017 - laureaci IV edycji

Mistrz Finansów Publicznych

Wiesława Krzywicka z Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostki samorządowe:

 • 1. miejsce – Monika Błaut z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2. miejsce (ex aequo) – Paulina Kamińska z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Joanna Artuszewska z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Jednostki państwowe:

 • 1. miejsce – Wiesława Krzywicka z Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • 2. miejsce – Hanna Kruk z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy
 • 3. miejsce – Katarzyna Sodo z Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

Rok 2016 - laureaci III edycji

Mistrz Finansów Publicznych

Justyna Bezrutczyk z Izby Skarbowej w Katowicach

Jednostki samorządowe:

 • 1. miejsce – Joanna Jarosiewicz z Urzędu Miasta Oleśnicy
 • 2. miejsce – Martyna Wachtor-Macewicz z Urzędu Miasta Legnicy
 • 3. miejsce – Elżbieta Manowska z Opery Nova w Bydgoszczy

Jednostki państwowe:

 • 1. miejsce – Justyna Bezrutczyk z Izby Skarbowej w Katowicach
 • 2. miejsce – Wiesława Krzywicka z Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • 3. miejsce – Magdalena Mucha z Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Rok 2015 - laureaci II edycji

Mistrz Finansów Publicznych

Agnieszka Jeżewska z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostki samorządowe:

 • 1. miejsce – Jolanta Kozłowska z Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
 • 2. miejsce – Karolina Chruszcz-Pietraszewska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie
 • 3. miejsce – Paweł Szumliński z Urzędu Miasta i Gminy Kunów

Jednostki państwowe:

 • 1. miejsce – Agnieszka Jeżewska z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych
 • 2. miejsce – Monika Łapińska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
 • 3. miejsce – Dariusz Łukawski z Inspektoratu Systemów Informacyjnych

Rok 2014 - laureaci I edycji

Mistrz Finansów Publicznych

Dorota Ratkowska z Urzędu Miejskiego w Darłowie

Jednostki samorządowe:

 • 1. miejsce – Dorota Ratkowska z Urzędu Miejskiego w Darłowie
 • 2. miejsce – Jadwiga Skórz z Gminy Miasta Złotów
 • 3. miejsce – Jolanta Michalak z Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie

Jednostki państwowe:

 • 1. miejsce – Halina Płotek z Urzędu Skarbowego w Kaliszu
 • 2. miejsce – Jakub Kulesza z Sądu Rejonowego w Kaliszu
 • 3. miejsce – Alina Pirek z Komisji Nadzoru Finansowego