Jury konkursu

W skład Jury wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
dr Bożena Rudnicka - przewodnicząca Jury Konkursu Mistrz Finansów Publicznych

dr Bożena Rudnicka

przewodnicząca Jury

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

dr Dorota Adamek-Hyska

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

dr Dorota Adamek-Hyska - członek Jury Konkursu Mistrz Finansów Publicznych
Sebastian Bach - członek Jury Konkursu Mistrz Finansów Publicznych

Sebastian Bach

Skarbnik gminy, były starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej w RIO we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora publicznego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz pomocy  w tym publikacji książkowych. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD.

dr Mieczysława Cellary

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych. Pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka licznych artykułów i książek z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, polityki rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Mieczysława Cellary - członek Jury Konkursu Mistrz Finansów Publicznych

Krystyna Gąsiorek

Praktyk, ekonomista, specjalista z dziedziny sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z tego zakresu, pracownik jednostki sektora finansów publicznych, wykładowca wybranych zagadnień z dziedziny finansów publicznych prowadzący szkolenia w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski

Janina Bielak

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości – zarówno budżetowej, jak i finansowej. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej oraz dyrektora ds. finansowych w spółkach z sektora komercyjnego. Wykonywała szereg opinii i ekspertyz, w tym opracowała „Model rachunku kosztów dla sądów powszechnych”. Jest autorką i współautorką publikacji z dziedziny prowadzenia rachunkowości w sektorze finansów publicznych.

Paulina Wiśniewska-Paluch - członek Jury Konkursu Mistrz Finansów Publicznych

Paulina Wiśniewska-Paluch

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcje zastępcy skarbnika gminy oraz głównej księgowej samorządowej i państwowej jednostki budżetowej.