Mistrz Finansów Publicznych to konkurs dla pracowników działów finansowo-księgowych w jsfp

Ideą konkursu jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich.

Udział bezpłatny!

Nagroda główna 1000 zł!

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach, które odpowiadają specyfice miejsca zatrudnienia uczestników:

  • Jednostki państwowe
  • Jednostki samorządowe

W każdej kategorii zostaną wybrani:

  • Mistrz Finansów Publicznych w Jednostkach Państwowych / Jednostkach Samorządowych,
  • Wicemistrz Mistrz Finansów Publicznych w Jednostkach Państwowych / Jednostkach Samorządowych
  • II Wicemistrz Mistrz Finansów Publicznych w Jednostkach Państwowych / Jednostkach Samorządowych

Osoba, która uzyska najwyższy wynik, otrzyma dodatkowo tytuł Mistrza Finansów Publicznych oraz nagrodę główną w wysokości 1000 zł!