Kto może ubiegać się o tytuł Mistrza Finansów Publicznych?

Wszystkie osoby zawodowo zajmujące się finansami i księgowością zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czy z uczestnictwem w konkursie wiążą się jakieś opłaty?

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny.

Czy w konkursie mogą uczestniczyć pracownicy sektora prywatnego?

Nie, konkurs skierowany jest do pracowników sektora publicznego.

W jakich kategoriach można zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

Konkurs rozegra się w dwóch kategoriach, które odpowiadają specyfice miejsca zatrudnienia uczestników: jednostki państwowe i jednostki samorządowe.

Czy dla zwycięzców konkursu zostały przewidziane nagrody?

TAK – przewidziane dla laureatów nagrody znajdują się w zakładce NAGRODY. W każdej kategorii nagrodzimy jednego Mistrza. Osoba, która uzyska najwyższy wynik wśród wszystkich nagrodzonych, otrzyma dodatkowy tytuł Mistrza Finansów Publicznych.

Kto zostanie zakwalifikowany do II etapu?

Do II etapu przejdzie po 50 uczestników z każdej kategorii, którzy udzielą najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w teście w I etapie konkursu.

Skąd będę wiedział/a, że zakwalifikowałem/am się do II etapu?

Uczestnikom, którzy zakwalifikują się do II etapu, wyślemy test w formie linku do strony internetowej na adres e-mail podany w I etapie konkursu.